Skip to content

Par Mums

Nodibinājums “Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds” ir dibināts 2022.gada jūnijā ar mērķi sniegt atbalstu šādās jomās bērniem un pusaudžiem:

  • pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, sniedzot konsultācijas risku novēršanai un motivēšanai, kā arī īstermiņa psiholoģiskā atbalsta, kognitīvi biheiviorālās terapijas, grupu nodarbību vai ilgtermiņa psihoterapijas sniegšana
  • pusaudžiem ar vielu vai procesu atkarību risku sniegt psihodiagnostiku, terapiju, darbu ar ģimeni un izglītošanu, kā arī rehabilitāciju
  • konsultāciju sniegšana vecākiem vai aizbildņiem, kuru bērniem novērotas uzvedības vai atkarību problēmas
  • dažādu pasākumu organizēšana, ar mērķi veicināt bērnu un pusaudžu psiholoģisko labsajūtu un pozitīvu savstarpēju komunikāciju
  • cita veida pasākumi, kuri var veicināt bērnu un pusaudžu savstarpējo attiecību uzlabošanu, pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā, attiecību ar vecākiem uzlabošanu vai tamlīdzīgu pasākumu un atbalsta organizēšana.

Atbalsta fonda dibinātāji ir Liene Dambiņa, Anete Masaļska un Ņikita Bezborodovs, kas ir pazīstami un sabiedrībā atzīti mentālās veselības jomas speciālisti.

Bērnu un pusaudžu resursu atbalsta fonda valde: Agneta Didrihsone, Anete Masaļska un Karīna Pētersone.

Fondam valsts ir piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu – ziedotājam pienākas LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.

Komanda

Valdes priekšsēdētāja E-pasts: agneta@pusaudzucentrs.lv  

Agneta Didrihsone

Valdes priekšsēdētāja

E-pasts: agneta@pusaudzucentrs.lv
 

Valdes locekle  E-pasts: austra.straume@pusaudzucentrs.lv  

Austra Straume

Valdes locekle 

E-pasts: austra.straume@pusaudzucentrs.lv
 

Valdes locekle E-pasts: anete@pusaudzucentrs.lv  

Anete Masaļska

Valdes locekle

E-pasts: anete@pusaudzucentrs.lv
 

Kontakti

Nodibinājums “Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds”

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 83/85 – 31/32, Rīga

Kontaktadrese: Aleksandra Čaka iela 83/85 – 31/32, Rīga

Tālruņa numurs: +371 22335099

E-pasta adrese: fonds@pusaudzucentrs.lv

Rekvizīti

Nodibinājums “Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds”

Reģ.Nr. 40008316341

Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 83/85 – 31/32, Rīga

Korespondences adrese: Aleksandra Čaka iela 83/85 – 31/32, Rīga

AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.:  LV31HABA0551053236066